capNsub - קאפ אן סאב

כתוביות תרגום מקצועיות ללא ציוד מקצועי

קאפ אן סאב מבוססת על טכנולוגיה ייחודית שפותחה על ידי אנשי תרגום, עורכי וידאו ומהנדסי תוכנה.

יש לנו ניסיון מוכח של מאות סרטים שתורגמו לשפות רבות ונשלחו למערכות עריכה ושידור שונות.

הבנה עמוקה של תהליך העבודה והקשבה לצרכי השוק מניעים אותנו לפיתוח כלים ויכולות

שיוצרים מהפכה בחשיבה ובדרכי העבודה בכל הקשור לתהליך התרגום.

 

קאפ אן סאב פיתחה תהליך עבודה ייחודי המחדש ומייעל את תהליך העבודה:

 

 

כניסה לספריה פרטית

הכניסה לאתר היא אישית ומאובטחת.

בספרית הסרטים הפרטית ניתן להעלות סרטים חדשים לתרגום ולצפות בסרטים קיימים עם תרגום.

לכל סרט מעודכן מצב העבודה בו הוא נמצא.

הספרייה זמינה בכל זמן ומכל מקום ומשמשת כארכיון מקוון לסרטים.

 

 

הזמנת כתוביות פשוטה

ממשק הזמנת התרגום מאפשר העלאת סרט בפורמט WMV והזמנת כתוביות תרגום בשפות שונות.

עפ"י נתוני הסרט ושפות התרגום, ניתנת הצעת מחיר.

אישור ההצעה מתחיל את תהליך התרגום המתבצע באמצעות מתרגמים מקצועיים.

החיוב מתבצע בגמר העבודה, לאחר אישור סופי של כתוביות התרגום.

.

 

צפייה מקוונת בסרט עם כתוביות

אישור התרגום מתבצע על ידי צפייה בסרט עם כתוביות ישירות מהאתר.

הצפייה נעשית בזמן אמת ללא צורך בהורדת הקובץ.

משתמשים שונים יכולים לצפות בסרט במקביל ולהעיר הערות.

הסרט מנוגן באתר בטכנולוגיית Silverlight של Microsoft.

 

 

עריכת כתוביות בזמן אמת

בזמן הצפייה בסרט ניתן לערוך את הכתוביות. אפשר לשנות את התוכן או התזמון להוסיף או למחוק כתוביות.

כל שינוי נשמר מיידית במערכת. כותרת ששונתה, נמחקה או נוספה מופיעה בצבע אחר.

ניתן לעבור בין השינויים ולחזור למצבה המקורי של כל כותרת.

תזמון הכתוביות מדויק ברמת הפריים והצפייה נעשית בזמן אמת.

 

 

יצוא למערכות שידור ועריכה מקצועיות

לאחר אישור הכתוביות ניתן להוריד קובץ כתוביות מתוזמן בפורמטים שונים לפי הצורך:

קובץ avb הינו קובץ המתאים למערכות עריכה מסוג Avid.

קובץ xml הינו קובץ המתאים למערכות עריכה מסוג Final Cut

קובץ Premiere הינו קובץ המתאים למערכות עריכה מסוג Premiere.

קובץ Screen הינו קובץ מסוג pac המתאים למערכות תרגום ושידור כתוביות של Screen.

קובץ Cavena הינו קובץ מסוג 890 המתאים למערכות תרגום ושידור כתוביות של Cavena.

קובץ srt הינו קובץ כתוביות המתאים לצפייה בסרטים באמצעות מחשב בייתי ומאפשר עריכה באמצעות תוכנות תרגום חינמיות.

קובץ Word הינו קובץ טקסט המספק נתוני תזמון ותוכן.

קובץ QT+Alpha הינו קובץ המתאים לכל מערכות העריכה.

 

 

המרות

קאפ אן סאב מציעה מסלול נוסף לקבלת כתוביות תרגום.

שירות התרגום והתזמון יכול להתבצע באמצעות כל תוכנה או חברת תרגום.

את קובץ התרגום ניתן להמיר לקובץ המתאים לכל מערכת שידור, חדר עריכה או כל קובץ תרגום אחר.

 

מסלול ההמרות מאפשר תאימות מלאה של קבצי תרגום בין מערכות עריכה ושידור שונות.

ההמרות מתבצעות בין כל הפורמטים על פי הצורך.

הפורמטים הנתמכים:

Avid, Final Cut, Premiere, Screen(PAC), Cavena(890), Word, SRT

ופורמטים שונים של DVD.

 

.

Avid - אביד

כדי לבצע המרה לכתוביות אביד (Avid) יש לשלוח אלינו את קובץ הכתוביות, סוג הפרוייקט HD / SD

ואנו נשלח קובץ מתאים.

 

כדי לבצע המרה של כתוביות תרגום שבוצעו במערכות Avid(אביד) לפורמט אחר,

יש לייצר sequence חדש ובו ערוץ כתוביות אחד בלבד.

את הsequence יש לשמור ב Bin חדש ולקרוא לו בשם Sub to convert.

את ה Bin יש לשמור ולשלוח אותו כקובץ מכווץ מסוג rar.

 

Final Cut - פיינלקאט

כדי לבצע המרה לכתוביות פיינלקאט (Final Cut)

יש לשלוח אלינו את קובץ הכתוביות ואנו נשלח קובץ מתאים.

 

כדי לבצע המרה של כתוביות תרגום שבוצעו במערכות Final Cut יש להכין ערוץ נפרד של

הכתוביות ולייצא אותו כקובץ XML.

 

 

Premiere - פרמייר

כדי לבצע המרה לכתוביות פרמייר (Premiere)

יש לשלוח אלינו את קובץ הכתוביות ואנו נשלח אליך קובץ המתאים.

 

 

DVD

ניתן לייצר כל קובץ כתוביות למערכות המייצרות DVD.

יש לשלוח את שם תוכנת הכנת הDVD ואת סוג הקובץ הנדרש ואנו נשלח אליך קובץ מתאים.

 

 

Cavena, Screen

ניתן להמיר קבצי תרגום מסוג 890 או PAC ל Avid (אביד), Final Cut (פיינלקאט) ולפורמטים נוספים.

 

After Effects

כדי לבצע המרה לכתוביות After Effects (אפטר אפקטס)

יש לשלוח אלינו את קובץ הכתוביות ואנו נשלח אליך קובץ המתאים.

 

 

כדי לקבל הצעת מחיר על המרה ניתן לפנות אלינו בכתובת הבאה:

info@capnsub.com